Opłaty

Koszt uczestnictwa w Sesji:

  •  500 zł do 15 lutego 2017, a po tej dacie 600 zł (bez noclegów, decyduje data opłaty a nie data rejestracji),
  •  550 zł dla członków PTTŻ (bez noclegów), Zaświadczenie o członkostwie w PTTŻ należy dołączyć do  zgłoszenia,

Opłata obejmuje:

  • udział w Sesji,
  • materiały konferencyjne,
  • monografię naukową,
  • wyżywienie,
  • wieczór w Filharmonii Szczecińskiej.

Streszczenia wykładów plenarnych i komunikatów naukowych będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Pełne teksty prac, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w monografii naukowej. Jedno zgłoszenie upoważnia do prezentacji jednego komunikatu naukowego (ustnie lub w formie e-posteru) oraz publikacji jednego pełnego tekstu w monografii naukowej.

Opłaty prosimy kierować na konto:

PKO BP 30 1440 1143 0000 0000 0739 6821
z dopiskiem:XXII sesja + imię i nazwisko uczestnika
Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin