Rejestracja

Zgłoszenia na konferencję

można dokonać poprzez email agstrzelczak@zut.edu.pl (tel: +48 91 449 6536) podając dane:
Imię i Nazwisko:
Tytuł naukowy:
Uczelnia:
Adres Uczelni do faktury:
NIP Uczelni:

lub poprzez rejestrację elektroniczną wypełniając poniższy formularz: