Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Komunikat 1

XXII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej, V International Session of Young Scientific Staff

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Szczeciński Sekcja Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Sekcja Chemii Żywności Polskiego Towarzystwa Chemicznego

zapraszają na: XXII Sesję Naukową SMKN „Żywność – Dzisiaj i Jutro”

18-19 maja 2017, Szczecin

Komunikat 1.pdf