Terminarz

Ważne daty:

  • do 15 lutego 2017 – zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty konferencyjnej (500 zł)
  • do 24 marca 2017 – zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty konferencyjnej (550 zł członkowie PTTŻ, 600 zł pozostali uczestnicy)
  • do 31 marca – przesłanie streszczeń doniesień naukowych (wystąpienie, poster) oraz pełnych tekstów prac do druku w monografii
  • dla osób chętnych istnieje możliwość umieszczenia pliku PDF prezentowanego posteru na stronie Konferencji po 19 maja 2017

Termin Konferencji: 18 – 19 maja 2017 r.