Komitety

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Agnieszka Kita
Prof. dr hab. Henryk Zieliński
Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
Prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska
Dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Lesław Juszczak
Dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak
Prof. dr hab. Mariola Friedrich
Prof. dr. hab. Artur Bartkowiak
Dr inż. Arkadiusz Żych

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
dr hab. inż. Izabela Dmytrów

Wiceprzewodnicząca:
dr inż. Anna Mituniewicz -Małek

Sekretarz:
dr inż. Agnieszka Strzelczak

Skarbnik:
​dr inż. Barbara Szymczak

Obsługa informatyczna
dr hab. inż. Mariusz Szymczak

Przewodnicząca SMKN PTTŻ:
mgr inż. Monika Przeor – UP, Poznań

SMKN PTChem:
mgr Natalia Płatosz

Członkowie:
dr inż. Natalia Krzemińska
dr inż. Anna Sobczak-Czynsz
mgr inż. Izabela Daniel
mgr inż. Joanna Fugiel
mgr inż. Alicja Kokorniak
mgr inż. Alicja Sabat
mgr inż. Maria Salmanowicz
mgr inż. Paulina Stępkowska
mgr inż. Paulina Tuma
mgr inż. Paulina Uchwał
mgr inż. Agata Waszczyk