Komitety

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Agnieszka Kita – UP, Wrocław
prof. dr hab. Henryk Zieliński – PAN, Olsztyn
prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska – SGGW, Warszawa
prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka – UP, Poznań
prof. dr hab. Tadeusz Sikora – UE, Kraków
dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska – UP, Poznań
dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. nadzw. – UR, Rzeszów
prof. dr hab. Lesław Juszczak – UR, Kraków
dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak – SGGW, Warszawa
prof. dr hab. Mariola Friedrich – ZUT, Szczecin
prof. dr. hab. Artur Bartkowiak – ZUT, Szczecin
Dr inż. Arkadiusz Żych – ZUT, Szczecin

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
dr hab. inż. Izabela Dmytrów

Wiceprzewodnicząca:
dr inż. Anna Mituniewicz -Małek

Skarbnik:
​dr inż. Barbara Szymczak

Sekretarz:
dr inż. Agnieszka Strzelczak

Obsługa informatyczna
dr hab. inż. Mariusz Szymczak

Przewodnicząca SMKN PTTŻ:
mgr inż. Monika Przeor – UP, Poznań

SMKN PTChem:
mgr Natalia Płatosz

Członkowie:
dr inż. Natalia Krzemińska
dr inż. Katarzyna Skryplonek
mgr inż. Izabela Daniel
mgr inż. Joanna Fugiel
mgr inż. Alicja Kokorniak
mgr inż. Maria Salmanowicz
mgr inż. Paulina Stępkowska
mgr inż. Paulina Tuma
mgr inż. Paulina Uchwał