Laureaci Sesji

Szanowni Uczestnicy!
Było nam niezmiernie miło gościć Państwa w Szczecinie w ramach XXII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ i jednocześnie 5th the International Session of Young Scientific Staff. Mamy nadzieję, że czas wytężonej pracy dla Komitetu Organizacyjnego okazał się także owocny dla Państwa! Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Lista Laureatów

  1. Dzień Sesji (sesja w języku polskim) (18 maja 2017r.)
Wystąpienia ustne
1.      miejsce  Fabiszewska Agata
„Drożdze Yarrowia lipolytica jako biotechnologiczna platforma do zagospodarowania lipidowego odpadu przemysłu rybnego”
2. miejsce Wesołowska Monika
„Aktywność diastatyczna miodów odmianowych”
 Heberlej Angelika
„Ocena spożycia witaminy D w grupie młodych osób z województwa zachodniopomorskiego”
Postery
1.    miejsce  Płatosz Natalia
„Wpływ procesu fermentacji buraka ćwikłowego na profil i zawartość kwasów fenolowych i flawonoidów”
2. miejsce  Burzyńska Marta
„Charakterystyka profili białkowych i właściwości alergennych wybranych nektarowych miodów wielokwiatowych dostępnych w sieciach handlowych”
Nagroda publiczności
Prezentacja ustna  Wesołowska Monika
„Aktywność diastatyczna miodów odmianowych”
Poster  Stenka Beata
„Akceptacja konsumencka i właściwości sensoryczne wybranych przetworów z rokitnika”

  2. Dzień Sesji (sesja w języku angielskim) (19 maja 2017r.)

Wystąpienia ustne
1.      miejsce  Biskup Izabela
“Effects of whole grain foods on selected metabolic risk markers”
2.      miejsce  Kluz Maciej
“Raw milk and milk products microflora determined by MALDI-TOF MS Biotyper”
3.      miejsce  Pawłowska Katarzyna
Vicia faba and fava bean’s products as a source of neurotransmiter precursor”
 Zwolan Adam
“Effect of Black Seed on selective properties of standard poultry meat products
Postery
1.      miejsce  Bialik Michał
“Drying kinetics and properties of dried fruit of Actinidia arguta (hardy kiwi)”
2.      miejsce Żak Natalia
“An attempt to use fluorescence spectroscopy to assess the degree of overheating of honey”
 Przeor Monika
“Analysis and evaluation of antioxidant properties of teas of aged Morus alba leaves”
3.      miejsce  Perczak Adam
Fusarium spp. and the concentration of micro- and macroelements in sweetcorn kernels”
Nagroda publiczności
Prezentacja ustna  Kluz Maciej
 “Raw milk and milk products microflora determined by MALDI-TOF MS Biotyper”
Poster  Lachowicz Sabina
“Chemical composition, bioactive compounds and antioxidant activity of different anatomical parts of Saskatoon berry”

 

Laureaci nagrodzeni możliwością darmowej publikacji
1. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
Kluz Maciej “Raw milk and milk products microflora determined by MALDI-TOF MS Biotyper”

2. Acta Scientarum Polonorum Technologia Alimentaria
Bialik Michał “Drying kinetics and properties of dried fruit of Actinidia arguta (hardy kiwi)”

3. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość.
Wesołowska Monika „Aktywność diastatyczna miodów odmianowych”

4. Nauka Przyroda Technologie
Płatosz Natalia „Wpływ procesu fermentacji buraka ćwikłowego na profil i zawartość kwasów fenolowych i flawonoidów”

Udział w XXIII Sesji Sekcji Młodej Kadry Naukowej Lublin 2018
Tuma Paulina “Selected qualitative features of yoghurts with added natural sweeteners”

 

Komunikat 3

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu nr 3 oraz Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 2 zawierającymi Ramowy Program Sesji oraz listę Autorów, którzy zostali zakwalifikowani do wygłoszenia doniesienia ustnego

UWAGA!
Kolejność wystąpień, ich tematyka oraz tematy referatów plenarnych
zostaną podane w Komunikacie nr 4

Komunikat nr 3.pdf

Załącznik nr 1 do Komunikatu III – PROGRAM RAMOWY.pdf

Szanowni Państwo,
z przyczyn niezależnych od Organizatorów lista osób zakwalifikowanych do prezentacji ustnych uległa zmianieAktualny wykaz wystąpień zawiera Załącznik nr 2 do Komunikatu III.  Organizatorzy nie przewidują dalszych zmian. Listy traktowane są jako ostateczne. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do wystąpień prezentują wyniki swoich badań w postaci posterów.

 

Jednocześnie przypominamy, że osoby zakwalifikowane do wygłoszenia doniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2, są zobowiązane do przesłania prezentacji do dnia 11 maja 2017 roku na adres mailowy: mariusz.szymczak@zut.edu.pl.

1st Announcement

Dear Sir or Madam,

I have a pleasure to invite you to the XXII Scientific Session of the Section of Young Scientific Staff of the Polish Society of Food Technologists) and at the same time V International Session of Young Scientific Staff, which will be held on 18-19 May 2017 in Szczecin.

It will be a continuation of the annual meetings, which purpose is to enable the presentation of the scientific achievements of graduate students and young researchers. The leading theme of Session – „Food – today and tomorrow,” covers the entire area of research related to the subject of food – both in terms of scientific research and the industrial sector.

The conference is organized by the Szczecin Branch PSFT in association with Faculty of Food Sciences and Fisheries of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin together with the Section of Food Chemistry Polish Chemical Society and under the patronage of the Rector of ZUT in Szczecin dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

In annex I send the message with detailed information and please feel free to spread it among the staff about the Session.

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us.

I should be glad if you could confirm your attendance by e-mail.

Yours faithfully,

All details for conference – note 1

Komunikat 1

XXII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej, V International Session of Young Scientific Staff

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Szczeciński Sekcja Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Sekcja Chemii Żywności Polskiego Towarzystwa Chemicznego

zapraszają na: XXII Sesję Naukową SMKN „Żywność – Dzisiaj i Jutro”

18-19 maja 2017, Szczecin

Komunikat 1.pdf