Uczestnicy

Obecnie zarejestrowani uczestnicy Sesji Naukowej:

Lp. Tytuł naukowy Imię i Nazwisko Nazwa Uczelni
1 mgr inż. Joanna Głuszyk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
2 dr inż. Agata Fabiszewska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
3 dr inż. Natalia Krzemińska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
4 mgr inż. Anna Dobrzańska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
5 mgr inż. Sabina Lachowicz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
6 dr Aneta Brodziak Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
7 mgr inż. Aleksandra Tatarak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
8 mgr inż. Kamila Muskalska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
9 mgr inż. Angelika Heberlej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
10 mgr inż. Katarzyna Pawłowska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11 inżynier Magdalena Gajownik Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
12 student Olga Kinga Gajownik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
13 mgr inż. Adam Zwolan Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14 mgr inż. Katarzyna Wrońska Szkoła Główna Gospodarska Wiejskiego w Warszawie
15 dr inż. Piotr Domaradzki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
16 mgr inż. Maja Jeż Polska Akademia Nuaki
17 mgr inż. Adrian Wojtczak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
18 Mgr inż. Mateusz Gertchen Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
19 magister Aneta Tomczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
20 mgr inż. Marta Burzyńska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
21 mgr inż. Małgorzata Sikora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
22 mgr inż. Boris Poleganow Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
23 mgr inż. Mateusz Macałka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
24 mgr inż. Tomasz Sawicki Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
25 prof. UEK dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
26 mgr inż. Joanna Fugiel Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
27 mgr inż. Maria Salmanowicz ZUT
28 mgr inż. Izabela Daniel Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
29 mgr inż. Joanna Żubernik Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
30 mgr inż. Michał Bialik Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
31 mgr inż. Dorota Semik-Szczurak Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
32 mgr inż. Magdalena Kostrz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
33 mgr inż. Rita Głowacka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
34 mgr inż. Jakub Adam Czyżewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
35 mgr inż. Paulina Tuma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
36 mgr inż. Marta Archacka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
37 mgr Roman Hunchak Lviv National Agrarian University
38 mgr Yuliia Hunchak Lviv National Agrarian University
39 dr Oksana Skab Lviv National Agrarian University
40 mgr inż. Adam Perczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
41 mgr inż. Maria Różańska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
42 dr Monika Cioch Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłataja w Krakowie
43 mgr Natalia Płatosz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
44 mgr inż. Beata Stenka Akademia Morska w Gdyni
45 mgr inż. Łukasz Sęczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
46 dr hab. Katarzyna Szwedziak Politechnika Opolska
47 dr Żaneta Pruska Politechnika Opolska
48 mgr inż.  Anna Suszek  Akademia Morska w Gdyni
49 dr Izabela Biskup Chalmers Tekniska Hogskola Sweden

*zgodnie z danymi podanymi podczas rejestracji