O konferencji

Szanowni Państwo

XXII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej oraz jednocześnie V International Session of Young Scientific Staff (18-19 maja 2017) jest kontynuacją corocznych spotkań, których celem jest umożliwienie prezentacji dorobku naukowego doktorantów i młodych pracowników nauki. Konferencja umożliwia wymianę doświadczeń, poglądów w gronie młodej i doświadczonej kadry naukowej. Obecność i zaangażowanie podczas obrad jest dla młodych inspiracją i bodźcem do dalszego doskonalenia swojego warsztatu naukowego. Temat wiodący Sesji – „Żywność – dzisiaj i jutro” obejmuje cały obszar badań związany ze sferą żywności – zarówno pod kątem badań naukowych jak i sektora przemysłowego. Mamy nadzieję, iż tegoroczna sesja przyczyni się również do dalszej integracji środowiska związanego z szeroko rozumianą nauką o żywności i żywieniu. Konferencja organizowana jest przez Szczeciński Oddział PTTŻ we współpracy z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa wraz z Sekcją Chemii Żywności Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz pod Patronatem JM Rektora ZUT dr hab. inż. Jacka Wróbla, prof. nadzw.

Tematyka Sesji:

 • przetwarzanie i utrwalanie żywności,
 • udoskonalanie procesów technologicznych,
 • bezpieczeństwo żywności, stosowanie dodatków do żywności,
 • analiza żywności,
 • chemia i biotechnologia żywności,
 • nowe produkty spożywcze,
 • obecne trendy w żywieniu człowieka,
 • substancje prozdrowotne i bioaktywne w żywności,
 • oraz zagadnienia pokrewne.

W trakcie Sesji przewidziano:

 • wykłady plenarne,
 • komunikaty ustne,
 • sesję posterową,
 • dyskusję panelową.

 

Wzorem lat ubiegłych autorami doniesień powinni być młodzi pracownicy nauki. W przypadku dużej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo decydowania o formie przedstawienia wyników badań.

 

Zakończenie Konferencji

Atrakcją tegorocznej Konferencji będzie wieczór w szczecińskiej Filharmonii,

Znalezione obrazy dla zapytania szczecin filharmonia

Podobny obraz