Komunikat 3

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu nr 3 oraz Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 2 zawierającymi Ramowy Program Sesji oraz listę Autorów, którzy zostali zakwalifikowani do wygłoszenia doniesienia ustnego

UWAGA!
Kolejność wystąpień, ich tematyka oraz tematy referatów plenarnych
zostaną podane w Komunikacie nr 4

Komunikat nr 3.pdf

Załącznik nr 1 do Komunikatu III – PROGRAM RAMOWY.pdf

Załącznik nr 2 do Komunikatu III.pdf

1st Announcement

Dear Sir or Madam,

I have a pleasure to invite you to the XXII Scientific Session of the Section of Young Scientific Staff of the Polish Society of Food Technologists) and at the same time V International Session of Young Scientific Staff, which will be held on 18-19 May 2017 in Szczecin.

It will be a continuation of the annual meetings, which purpose is to enable the presentation of the scientific achievements of graduate students and young researchers. The leading theme of Session – „Food – today and tomorrow,” covers the entire area of research related to the subject of food – both in terms of scientific research and the industrial sector.

The conference is organized by the Szczecin Branch PSFT in association with Faculty of Food Sciences and Fisheries of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin together with the Section of Food Chemistry Polish Chemical Society and under the patronage of the Rector of ZUT in Szczecin dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

In annex I send the message with detailed information and please feel free to spread it among the staff about the Session.

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us.

I should be glad if you could confirm your attendance by e-mail.

Yours faithfully,

All details for conference – note 1

Komunikat 1

XXII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej, V International Session of Young Scientific Staff

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Szczeciński Sekcja Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Sekcja Chemii Żywności Polskiego Towarzystwa Chemicznego

zapraszają na: XXII Sesję Naukową SMKN „Żywność – Dzisiaj i Jutro”

18-19 maja 2017, Szczecin

Komunikat 1.pdf