O Nas

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ), którego jesteśmy oddziałem, to organizacja użyteczności publicznej, która została założona w 1990 roku w Warszawie. Oddział w Szczecinie działa na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

 

Naszym celem jest stworzenie organizacji reprezentującej środowisko technologów żywności – dziedziny nauki coraz prężniej rozwijającej się i mającej coraz większe znaczenie w rozwoju przemysłu żywnościowego. Chcemy integrować pracowników naukowych związanych z przetwarzaniem żywności, rozpowszechniać wiedzę dotyczącą żywności, wymieniać poglądy pomiędzy pracownikami nauki i przemysłu przetwórczego.

Cele tej organizacji zostały zapisane w STATUCIE.

Działalność PTTŻ obejmuje: organizowanie różnego rodzaju wydarzeń naukowych, takich jak: konferencje, kongresy, sesje naukowe, odczyty i wykłady, inicjowanie badań, organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych, prowadzenie działalności wydawniczej (czasopismo „Żywność”, książki, podręczniki oraz materiały konferencyjne), Towarzystwo współpracuje też z innymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi (np. PAN, SITSpoż., IUFoST).